STEM център

Училищният STEM център е изграден, за да обхване всички ученици в училището. Учениците от първи гимназиален етап се запознаят с различните направления на STEM с дигиталните технологии, математиката, природните науки по мотивиращ начин, съобразен с интересите и потребностите на децата. Представянето на разработки и проекти, реализирани от учениците във втори гимназиален етап от направления „Строителство и архитектура“ и „Геодезия“, както и съвместно изпълнение на задачи. Така се постига градация при развиване на ключови компетентности и стимулиране на интереси, в това число и презентационни умения, предаване на знания, успехи и провеждане на екипна работа в училищната общност.

Курсът разглежда основни въпроси свързани със създаването и редактирането на 3D геометрия. Участниците се обучават в създаването на разнообразни триизмерни обекти и пространства, които да споделят като изображения или видео обиколки.

В курса се разглеждат възможностите на съвременните интерактивни сензорни дисплеи/дъски за създаване на електронни учебни материали и тяхното ефективно използване в учебния процес. Обучаемите ще се запознаят със специализирана софтуерна среда за създаване на интерактивно учебно съдържание и принципи на дизайн, на които то трябва да отговаря.

Целта на програмата е да предложи по-широкообхватно обучение по информационна сигурност, което да обединява както технологичните аспекти на сигурността при ползване на информационни и комуникационни платформи и приложения, така и принципите на дигитално-медийна грамотност и безопасно поведение в онлайн среда.

14.719 ms. | 2.00 MB