Условия за ползване

Въведение

Достъпвайки, преглеждайки и/или използвайки сайта pgsg-sliven.com Вие се съгласявате със следващите условия:

1. Запазени авторски права

Този сайт pgsg-sliven.com и всеки друг продукт или услуга са със запaзeни авторски права на «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"».

2. Ползване на материалите и съдържанието

Съдържанието (информация, връзки, изображения и звуци съдържащи се на или предоставени от pgsg-sliven.com) се предоставят от «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"», съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Съдържанията намиращи се на pgsg-sliven.com са със запазени права © «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» или на съдружници, независими доставчици на съдържание и трети лица. Всички права са запазени. Съдържанията на pgsg-sliven.com не могат да бъдат репродуцирани, променяни, трансферирани, дистрибутирани, републикувани, записвани, обявявани или предавани под каквито и да е форми и начини, в това число електронни, механични фотокопирания или записвания без предварителното съгласие на «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"». Вие се съгласявате, че материалите и съдържанието разположено на или предоставено от pgsg-sliven.com е само за Ваше лично ползване и не може да бъде използвано с комерсиални намерения или предавано комерсиално.

3. Грешки и дефекти в съдържанието и материалите

«Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» полага усилия да поддържа pgsg-sliven.com в пълно действащо състояние. Не носи отговорност за грешките и дефектите, съществуващи на pgsg-sliven.com. Вие приемате, че pgsg-sliven.com и предоставяната информация могат да съдържат грешки или да не отговарят на изискванията за Вашето лично ползване на последните. «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» си запазва пълното право да извършва последващи промени по pgsg-sliven.com, да променя услугите, да добавя нови и да премахва съществуващи.

4. Отговорности за Вашите действия

«Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» не носи отговорност за всяко Ваше действие, което предприемате, осланяйки се на информацията, която достъпвате и Ви се предоставя от pgsg-sliven.com. «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» не носи също отговорност, ако Вие използвате материалите или информацията от pgsg-sliven.com, както и породените от това вреди, поправки или корекции на обурудване или данни, или Ваши разходи заради предходното.

5. Технологични ограничения и отговорности

Ако Вашият PC не поддържа съответната използвана технология, но не и ограничена поради криптиране, Виe може да не използвате напълно услугите или да не можете да достъпвате напълно информацията на pgsg-sliven.com. Вие се задължавате да осигурите технологично функционираща система за достъпване и ползване на информацията и услугите на pgsg-sliven.com.

6. Копиране и публикуване на съдържанието и материалите

Вие не можете да създавате копия, на никой материал и части от информацията съдържащи се на pgsg-sliven.com, на друг сървър без предварителното съгласие на «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"». Всяко неоторизирано използване на съдържанията на pgsg-sliven.com по тази точка или т. 2 е в противоречие със законите за авторското право, търговската марка и/или други Български и/или международни закони.

7. Материали в Internet, извън pgsg-sliven.com

Вие приемате, че «Сливенска професионална гимназия по строителсво и геодезия "Арх. Георги Козаров"» няма контрол и не поема отговорност за материалите в Internet, които могат да бъдат достъпвани по време на използването на pgsg-sliven.com.

8. Политика по отношение на сигурността и дискретността

В няколко области на pgsg-sliven.com ние може да Ви молим да ни предоставите Ваша лична информация, обезпечавайки информацията и услугите, които Ви предоставяме, след Вашето посещение на pgsg-sliven.com. Вашите лични данни ще бъдат използвани в съответствие с нашата online политика за сигурност и дискретност.

9. Действия, причиняващи вреди

Задължавате се да не извършвате действия, които могат да доведат до нарушаване или повреждане на функциналността или информацията на pgsg-sliven.com.

9.731 ms. | 2.00 MB