Специалности

Прием за учебната 2019/2020г.

Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник".

Балообразуване:1хБЕЛ, 3хМ, 1хИИ, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Испански език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 12 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

 1. Изготвят градоустройствени и архитектурни композиции
 2. Компютърно проектиране и чертане
 3. Подготвят тръжни книжа и документация
 4. Визуализация и дизайн
 5. Осъществяват техническото ръководство и контрол на строителството

РЕАЛИЗАЦИЯ

 1. Възможност ДА СЪЗДАДАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 2. В проектантските фирми като технически изпълнители;
 3. В капиталното строителство ;
 4. В областните и общинските технически служби;
 5. Технически ръководител, помощник-технически ръководител в строителни фирми;
 6. Да участват като проектанти и консултанти;
 7. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали;
 8. Консултанти в магазини за строителни изделия и материали;

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист".

Балообразуване: 1хБЕЛ, 3хМ, 1хГИ, 1хИТ . Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Немски език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 12 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

 1. Планират благоустрояването на населените места и землища
 2. Трасират магистрали и хидросъоръжения
 3. Трасират и изграждат електро, газо и топлопроводи
 4. Изготвят скици и документи за строителството
 5. Компютърно проектиране и чертане

РЕАЛИЗАЦИЯ

 1. Възможност ДА СЪЗДАДАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 2. В геодезически фирми;
 3. В проектантски и консултантски фирми;
 4. В строителни фирми;
 5. В технческите служби към общините;
 6. В Агенция по кадастър ;
 7. В геологията и археолегията;
 8. В навигацията;

Специалност "Недвижими имоти", професия "Брокер".

Балообразуване: 1хБЕЛ, 3хМ, 1хГИ, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Немски език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен. Нуждата от такъв вид специалисти е продиктувана от недостига на хора в бранша и от включването на специалността в единния регистър на професиите.

Завършилите специалността ще могат да развият собствен бизнес или да получат успешна реализация в компании, притежаващи недвижима собственост, лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра, инвестиционни компании, дружества, инвестиращи в имоти, банки, застрахователни дружества, държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации на следните длъжности:

 1. Мениджър на агенция за недвижими имоти, отдел, звено и др.;
 2. Аналитичен специалист в дирекция, отдел, звено и др.;
 3. Експерт във фирми, упражняващи финансов контрол на недвижима собственост;
 4. Консултант във фирми по управление на проекти за развитие на недвижима собственост.

Специалност "Сухо строителство", професия "Строител-монтажник".

Балообразуване: 2хБЕЛ, 2хМ, 1хТП, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език без разширено и без интензивно изучаване. Втори чужд език: Немски език . След завършен XII клас ученикът получава и ІІ-ра квалификационна степен.

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник".

Балообразуване: 2хБЕЛ, 2хМ, 1хТП, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език без разширено и без интензивно изучаване. Втори чужд език: Немски език . След завършен XII клас ученикът получава и ІІ-ра квалификационна степен.

Специалност "Външни облицовки и настилки", професия "Строител".

Балообразуване: 2хБЕЛ, 2хМ, 1хТП, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език без разширено и без интензивно изучаване. Втори чужд език: Немски език . След завършен XII клас ученикът получава и ІІ-ра квалификационна степен.

Завършилият специалност "Вътрешни облицовки и настилки" ще може да изпълнява:

 1. Облицовки и настилки от фаянс, теракот, гранитогрес, мрамор естествен камък и други
 2. Облицовки и настилки от естествени и изкуствени дървесни материали- ламперии, ламиниран паркет и други.
 3. Саморазливни подови настилки
 4. Ефектни декоративни мазилки – силикатни, силиконови, мозаечни
 5. Топлоизолационни системи при саниране на сгради В обучението по учебна практика се работи с най- съвременните материали използвани в строителството. Професионалната гимназия поддържа контакти с водещи фирми в строителния бранш. Същите периодически правят презентации пред учениците на съвременни технологии с най–нови материали прилагани към момента.
57.592 ms. | 2.00 MB