Специалности

Прием за учебната 2021/2022г.

#Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник". Балообразуване:1хБЕЛ, 3хМ, 1хИИ, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Испански език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 12 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

 1. Изготвят градоустройствени и архитектурни композиции
 2. Компютърно проектиране и чертане
 3. Подготвят тръжни книжа и документация
 4. Визуализация и дизайн
 5. Осъществяват техническото ръководство и контрол на строителството

РЕАЛИЗАЦИЯ

 1. Възможност ДА СЪЗДАДАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 2. В проектантските фирми като технически изпълнители;
 3. В капиталното строителство ;
 4. В областните и общинските технически служби;
 5. Технически ръководител, помощник-технически ръководител в строителни фирми;
 6. Да участват като проектанти и консултанти;
 7. Да бъдат производители или дистрибутори на строителни материали;
 8. Консултанти в магазини за строителни изделия и материали;

#Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване: 1хБЕЛ, 3хМ, 1хГИ, 1хИТ . Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Немски език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА 12 КЛАС УЧЕНИЦИТЕ ЗНАЯТ И МОГАТ ДА:

 1. Планират благоустрояването на населените места и землища
 2. Трасират магистрали и хидросъоръжения
 3. Трасират и изграждат електро, газо и топлопроводи
 4. Изготвят скици и документи за строителството
 5. Компютърно проектиране и чертане

РЕАЛИЗАЦИЯ

 1. Възможност ДА СЪЗДАДАТ СОБСТВЕН БИЗНЕС ;
 2. В геодезически фирми;
 3. В проектантски и консултантски фирми;
 4. В строителни фирми;
 5. В технческите служби към общините;
 6. В Агенция по кадастър ;
 7. В геологията и археолегията;
 8. В навигацията;

#Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване: 2хБЕЛ, 2хМ, 1хТП, 1хИТ Чужди езици: Първи чужд език: Английски език без разширено и без интензивно изучаване. Втори чужд език: Немски език . След завършен XII клас ученикът получава и ІІ-ра квалификационна степен.

15.210 ms. | 2.00 MB