Ученически практики - фаза 2

https://mon.bg/bg/101025

https://upraktiki.mon.bg/

Проектът е на обща стойност 10 553 013,00 лева и се финансира по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Продължителността на проекта е 29 месеца, със срок на изпълнение не по-късно от 30.12.2023 г.

16.385 ms. | 4.00 MB