Проект “Твоят час” 2016/2017

Връзка към сайта на МОН

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения през учебната 2017/2018 година:

  1. Български език
  2. От А до Я
  3. Български език и литература
  4. Ние учим английски
  5. Приложна математика

Извънкласни дейности по интереси през учебната 2017/2018 година:

  1. Морал, етика и гражданско образование
  2. Дестинация Земя
  3. Кроскултурни традиции
  4. Млад предприемач

Анкетни карти 8а клас

Portable Document Format [6.10 MB]

Анкетни карти 8б клас

Portable Document Format [6.15 MB]

Анкетни карти 9a клас

Portable Document Format [6.80 MB]

Анкетни карти 10a клас

Portable Document Format [5.69 MB]

Анкетни карти 10б клас

Portable Document Format [6.06 MB]

Анкетни карти 11a клас

Portable Document Format [5.10 MB]

Анкетни карти 11б клас

Portable Document Format [4.73 MB]

Анкетни карти 11в клас

Portable Document Format [4.62 MB]

Анкетни карти 12а клас

Portable Document Format [5.98 MB]

Анкетни карти 12б клас

Portable Document Format [4.90 MB]

Дестинация Земя

WinZip archive [6.14 MB]

Млад предприемач

WinZip archive [4.16 MB]

Български език

WinZip archive [6.45 MB]

Ние учим английски

WinZip archive [12.8 MB]

От А до Я

WinZip archive [12.9 MB]

Приложна математика

WinZip archive [12.7 MB]

10.088 ms. | 2.00 MB