Проект “Твоят час” 2016/2017

Връзка към сайта на МОН

Извънкласни дейности за преодоляване на обучителни затруднения:

  1. Български език
  2. Приложна математика
  3. Информационни технологии
  4. Успешна социализация чрез придобиване на компетентности за гражданска и професионална позиция
  5. От А до Я

Извънкласни дейности по интереси:

  1. Крос-културни традиции
  2. Дестинация Земя
  3. Архитектурно моделиране
  4. Театрална трупа „Фантазия”

Български език

WinZip archive [5.55 MB]

Приложна математика

WinZip archive [19.3 MB]

От А до Я

WinZip archive [7.83 MB]

Дестинация Земя

WinZip archive [10.9 MB]

Aрх. моделиране

WinZip archive [9.07 MB]

9.736 ms. | 2.00 MB