Прием след седми клас - 2021/2022 учебна година

Национално външно оценяване-тест:

Български език и литература – 27 май 2021 год.

Математика – 28 май 2021 год.

Образуване на бал за кандидатстване:

Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник". Балообразуване:

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване:

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване:

Специалност "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи". Балообразуване:

12.228 ms. | 2.00 MB