Прием след седми клас - 2020/2021 учебна година

Национално външно оценяване-тест:

Образуване на бал за кандидатстване: Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник". Балообразуване:

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване:

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване:

10.134 ms. | 4.00 MB