Прием

Прием за учебната 2022/2023г.

Видео

Неизвестен формат [93.2 MB]

# Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник" Балообразуване:

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване:

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване:

Специалност "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи". Балообразуване:

Видео

Неизвестен формат [93.2 MB]

10.034 ms. | 4.00 MB