Прием

Прием за учебната 2021/2022г.

Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник" Балообразуване:

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване:

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване:

Специалност "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи", професия "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи". Балообразуване:

9.980 ms. | 2.00 MB