Прием

Прием за учебната 2020/2021г.

Специалност "Строителство и архитектура ", професия "Строителен техник". Балообразуване:1x Български език и Литература, 3хМатематика, 1х Изобразителни изкуство, 1хИнформационни технологии Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване.Втори чужд език: Немски език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

Специалност "Геодезия", професия "Геодезист". Балообразуване: 1хБългарски език и Литература, 3хМатематика, 1хГеография и Икономика, 1хИнформационни Технологии . Чужди езици: Първи чужд език: Английски език с разширено изучаване. Втори чужд език: Немски език. След завършен XII клас ученикът получава и ІІІ-та квалификационна степен.

Специалност "Изолации в строителството", професия "Строител-монтажник". Балообразуване: 2хБългарски език и Литература 2хМатематика, 1хТехнологии и Предприемачество, 1хИнформационни Технологии Чужди езици: Първи чужд език: Английски език без разширено и без интензивно изучаване. Втори чужд език: Немски език . След завършен XII клас ученикът получава и ІІ-ра квалификационна степен.

9.272 ms. | 2.00 MB