Aнкета „Организация на учебния процес в епидемиологична обстановка - мнението на родителите“

Вто, 03.11.2020

Институтът за изследвания в образованието и Асоциация Родители канят родителите да дадат своето мнение относно организацията на учебния процес в училищата предвид ситуацията с Ковид-19 и предлагането на различни мерки как да се организира учебния процес.

Данните от изследването ще бъдат внесени официално в МОН за подпомагане на процеса на вземане на решения с отчитане на гледните точки на всички заинтересовани страни.

Анкетата е напълно анонимна !

Линк към анкетата:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexzG69tUYIB7EI_PZd0viHtaFLnI_MTVmOjX-sXZimGR7UEg/viewform

10.258 ms. | 2.00 MB