Учебни материали за 9.04.2020 година

Чет, 09.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас Английски език Тема: "Workbook 4 Reading " Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас Английски език , „Vocabulary: Celebrations & Traditions“ , учител: Силвия Пенева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, вписан в окръжност” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Калциев оксид" учител В. Димова

VIIIв клас, Биология и здравно образование, тема: "Главен мозък " учител В. Димова

VIII в клас История Тема: "Възраждането на българите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII клас, учебен предмет: Предприемачество , учител: инж. Павел Златев

VIIIа-VIIIб-VIIIв ФВС, тема „ЙОГА -за начинаещи,Общо развиващи упражнения“ , учител: А.Пеев

IX клас

IXA клас, втора група, специалност геодезия, учебен предмет: УП по геодезия, тема „Контролен пример обрамотка на измервания с нивелир “, учител: Павел Златев

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на успоредник ” Учител: инж. Димитринка Русева

IX а клас, Биологоя и здравно образование, тема: "Немембранни и дномембранни клетъчни оргнели " учтел В. Димова

IX а клас История - Тема: "Комунистическият режим в България 1IX44-1IXVIIIIX) - Учител: Радостинка Георгиева

IXа клас, 1 група, специалност: СА, учебен предмет: Сградостроителство, тема: Дървени подови конструкции , учител: инж. Дарина Попова

IXа клас, втора група, специалност: геодезия, учебен предмет: Геодезия и УП по геодезия , учител: инж. Павел Златев

X клас

X а,б клас, Биология и здравно образование, тема: "Биологична еволюция. Хипотези за произхода на живота" учтел В. Димова

X а клас География Тема" "Североизточен район - първа част" Учител: Радостинка Георгиева

X б клса Философия,.Тема: Философски семинар-Човекът. Личност и история ", учител: Вилиана Станилова

XI клас

XIа клас Английски език Тема: "Hard at work" Учител: Десислава Стоянова

XI клас Mатематика Tема: „Произведение на тригонометрични функции. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

XIa клас, Строителна механика, тема "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - упражнение" , учител: инж.Мария Георгиева

XIа клас , Градоустройство, Тема: "Правила и норми за разполагане на сградите на основното застрояване в урегулиран поземлен имот " , Учител: Елена Николова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 5.1 , учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 4 учител: инж. Дарина Попова

XII клас

XIIа клас ЧЕП - Английски език Тема: "Introducing Yourself" Учител: Десислава Стоянова

Спорт за всички „Йордан Йовчев-един ВЕЛИК шампион“ , учител: А.Пеев

Тема на педагогически съветник за VIII, IX и X клас:" Как да учим ефективно? ", Вилиана Станилова

10.613 ms. | 4.00 MB