Учебни материали за 8.04.2020 година

Сря, 08.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас Английски език Тема: "Progress check" Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език, Тема: „Special Days“ учител: СилвияПенева

VIIIв клас, Английски език, Тема: „Language and skills in focus“ учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, вписан в окръжност” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълника” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII в Математика Тест: Съкръщаване на рационални дроби Учител: Зорница Славова

VIII а и VIII б клас Философия Тема: "Психологическа лаборатория- Учене и памет" , учител: Виляна Станилова

VIII клас - Изобразително изкуство Тема: „Изкуство и социална комуникация - графити и стрийт арт. Проект за графит“ Преподавател: Димитър Кавръков

VIIIа VIIIв ФВС, Тема: „Йога за начинаещи и Общоразвиващи упражнения“ учител: Анатоли Пеев

IX клас

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас География - Тема: "Лека и хранително-вкусова промишленост" Учител: Радостинка Георгиева

IXA клас, втора група, специалност: геодезия, учебен предмет: УП по геодезия и Геодезия , учител: инж. Павел Златев

IX клас - Изобразително изкуство Тема: „Регионален художествен музей“ Преподавател: Димитър Кавръков

IXа ФВС, Тема: „Упражнения за цялото тяло и Общоразвиващи упражнения “ учител: Анатоли Пеев

X клас

Xa и Xб клас, БЕЛ., Правописна норма (Преговор) , учител - Добринка Кирякова

Xа клас Английски език Тема: "Money and shopping" Учител: Десислава Стоянова

X а клас История - Тема: "България от Освобождението до войните от (1VIII7VIII-1IX1VIII) - Учител: Радостинка Георгиева

X б клас История - Тема: "България от Освобождението до войните от 1VIII7VIII-1IX1VIII)" - Учител: Радостинка Георгиева

Xа клас, Химия и ООС, тема: "Прости вещества и неорганични съединения" учител В. Димова

Xб клас, Биология и здравно образование, тема: "Биосфера" учител В. Димова

Xа,б клас Информационни технологии Тема: „Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства” Учител: инж. Димитринка Русева

X клас - Изобразително изкуство Тема: „Световни музеи и галерии - част 2. Музеи на съвременно изкуство “ Преподавател: Димитър Кавръков

Xа Xб ФВС Най-добрите упрaжнения с гири у дома учител: Анатоли Пеев

XI клас

XI а клас Философия Тема: "Моята свобода определя моя избор " , учител: Виляна Станилова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 4.1 , учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 4.2 , учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 3 учител: инж. Дарина Попова

XIа ФВС, Тема: „Упржнение за коремната мускулатура у дома“ учител: Анатоли Пеев

XII клас

XII а/б клас БЕЛ – ЗИП Тема: “Д.Талев- " Железният светилник" (бележки)“ учител: Веселина Тупарова

XIIб клас ЧЕП - Английски език Тема: "Estimates" Учител: Десислава Стоянова

XII а б Математика Тема: Формули на Виет Учител: Зорница Славова

. Тема на педагогически съветник:" Уверени деца- уверени възрастни" - за VIII , IX и X клас. , Виляна Станилова

11.729 ms. | 2.00 MB