Учебни материали за 7.04.2020 година

Вто, 07.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIв клас,БЕЛ, тема: „Ренесанс“ , учител: Добринка Кирякова

VIIIб клас, БЕЛ, тема: „Притчата за трите пръстена, "Декамерон ", учител: Добринка Кирякова

VIIIa клас, БЕЛ, Категориите залог и вид на глагола (тест) , учител: Добринка Кирякова

VIIIа к;лас Английски език Тема: "4 Language and Skills in Focus" Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език "Progress Check & Popular celebrations and traditions ", учител: Силвия Пенева

VIIIв клас, Английски език ''Speaking skills & Writing a story' , , учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Ортоцентър. Забележителни точки в триъгълника” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII а клас История - Тема: "Възраждането на българите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII в Математика Тема: Събиране и изваждане на рационални дроби Учител: Зорвица Славова

VIII б клас История - Тема: "Идеолозите на българската революция" - Учител: Радостинка Георгиева

VIIIа,б клас, Химия и ООС, тема:"Калциев оксид " , учител В. Димова

VIIIб клас, Биология и здравно образование, тема:"Главен мозък", учител В. Димова.

VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Свойства на метали и на техни съединения. Втора А група на Периодичната таблица. Калций" , учител В. Димова

VIII в клас Философия,.Тема:" Психологическа лабиратория- Учене и памет ", учител: Виляна Станилова

VIIIа клас Час на класа Tема: „Екологията и аз ” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас

IXa клас, БЕЛ, Характерни черти на Романтизма в Ботевия герой (Литературно упражнение) , учител: Добринка Кирякова

IXA клас, Английски език ''Travelling, holidays, tourism & Our planet '', учител: Силвия Пенева

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на равнобедрен триъгълник. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа ” Учител: инж. Димитринка Русева

IX а клас История - Тема: "Източният блок под диктата на СССР " - Учител: Радостинка Георгиева

X клас

Xa клас, БЕЛ, Образът на жената в Йовковия литературен свят (Литературно упражнение) , учител: Добринка Кирякова

Xa клас, БЕЛ, Презентация по граждански проблем (Практическа задача) , учител: Добринка Кирякова

Xa клас, БЕЛ, Правописна и граматична норма (тест) , учител: Добринка Кирякова

Xб клас Информационни технологии Тема: „Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства” Учител: инж. Димитринка Русева

Xб клас, Химия и ООС, тема"Видове неорганични съединения" учител В. Димова.

X б клас Философия,. Тема:" Човекът.Личност и история." , учител: Виляна Станилова

X б клас История - Тема: "Българското образование и култура (1VIII7VIII-1IX1VIII) - Учител: Радостинка Георгиева

X а клас История - Тема: "Българското образование и култура (1VIII7VIII-1IX1VIII) - Учител: Радостинка Георгиева

Xб ФВС тема: „Най добрите упражнения с гири у дома “, Учител: А. Пеев

XI клас

XIA клас втора група, учебен предмент УП по геодезия, Тема: “Координатни изчисления Полигонов ход ”, учител: инж. Павел Златев

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 1 ,учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 2 ,учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 3 ,учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 1 учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 2 учител: инж. Дарина Попова

XII клас

XII а б клас Математика Тема: Разлагане на квадратен тричлен Учител: Зорница Славова

XIIа-XIIб ФВС тема: „ЙОГА за цялото тяло“ , Учител: А. Пеев

XIIа клас ЧЕП - Английски език Тема: "Roles and Responsibilities" Учител: Десислава Стоянова

XII а и XII б клас Свят и личност Тема: "Европейски съюз" , учител: Виляна Станилова

Тема на педагогически съветник:" Разрешаване на конфликти" , учител: Виляна Станилова

20.218 ms. | 4.00 MB