Учебни материали за 6.04.2020 година

Пон, 06.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас Английски език Тема: " 4g Writing An email expressing your opinion " Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас,Английски език, Тема: „Language skills in focus & Science culture and English in use ”, учител: Силвия Пенева

VIIIа,б клас Mатематика Tема: „Вписани в триъгълник и външно вписани окръжности. Упражнение ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII б Физика Тема: Решаване на задачи. Идеален газ . Учител: Зорница Славова

VIIIа,б клас Химия и ООС, тема: " Свойства на метали и на техни съединния. Втора A група на Периодичната таблица. Калций ", учител В. Димова

VIIIА клас, Геодезия , учител: инж. Павел Златев

VIII а и VIII в клас Философия Тема:"Учене и памет " , учител: Виляна Станилова

VIII б клас История Тема: "Възраждане на българите " Учител: Радостинка Георгиева

IX клас

IXa клас, Английски език, Тема: „Science Culture & Porgress Check : ”, учител: Силвия Пенева

IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа ” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа фвс „Трениравка за цяло тяло.бегови урп в дома “ А.Пеев

X клас

X а клас История Тема: "Модернизация на българското общество " - Учител: Радостинка Георгиева

X б клас История Тема: "Модернизация на българското общество (1VIII7VIII-1IX1VIII) " - Учител: Радостинка Георгиева

Xб клас Английски език Тема: "Workbook 7 Listening Skills", "Workbook 7 Speaking Skills " Учител: Десислава Стоянова

Xа клас Информационни технологии Тема: „Създаване на дигитално съдържание в различни формати и с използване на множество технологични средства ” Учител: инж. Димитринка Русева

X а б клас Физика. Тема: „Биологично въздействие на радиацията “ Учител:Зорница Славова

Xа клас, Биология и здравно обрзование, тема: "Биосфера" , Учител В. Димова

Xб клас, Биология и здравно образование, тема: Прости вещества и неорганични съединения ", учител В. Димова

X а б Математика Тема: „Решаване на произволен триъгълник с косинусова теорема. Основни задачи .“ Учител:Зорница Славова

X а клас Философия Тема: "Човек.Личност и история ", учител: Виляна Станилова

XI клас

XI клас Mатематика Tема: „Произведение на тригонометрични функции ” Учител: инж. Димитринка Русева

XI а клас История Тема: " Българското общество в процес на модернизация (края на ХІХ и началото на ХХ век) " - Учител: Радостинка Георгиева

XIА клас, учебен предмет: Предприемачество, тема: „Организационни структури на управление“ , учител: инж. Павел Златев

XIа клас фвс „Упражнения у дома за коремната мускулатура “ А.Пеев

XII клас

XIIа клас ЧЕР - Английски език Тема: "Estimates" Учител: Десислава Стоянова

XIIб клас ЧЕП - Английски език Тема: "Review " Учител: Десислава Стоянова

XIIб клас, ЗИП Биология и здравно образование, тема: Делене на клетката. Митоза. Мейоза. Жизнен цикъл и диференциране на клетката ", учител В. Димова

XIIа клас фвс ЙОГА за цялото тяло А.Пеев

Спорт за всички Българската гордост през годините-Балканският ЛЪВ-Дан Колов А.Пеев

Тема на педагогически съветник: "По пътя на себепознанието" Виляна Станилова

15.825 ms. | 2.00 MB