Учебни материали за 31.03.2020 година

Вто, 31.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIб и VIIIв клас - БЕЛ, Представата за човека през Ренесанса и Средновековието , учител - Добринка Кирякова

VIII а клас Английски език Тема: "Workbook 3 Speaking skills" Учител: Десислава Стоянва

VIII б клас, Английски език, Тема: „Sports and health“ ; Учител: Силвия Пенева

VIII клас, Английски език, Тема: „Grammar in use“ , Учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Вписана окръжност” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII а клас История Тема: "Нации и национални движения на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII б клас История - Тема: "Животът на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII а клас История - Тема: "Нации и национални движения на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIIIа,б клас, Химия и ООС, тема: "Кристален строеж на веществата" учител В. Димова.

VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Ковалентна и йонна химична връзка" учител В. Димова

VIIIб клас, Биология и здравно образование, тема: "Гръбначен мозък" учител В Димова

VIIIа клас Час на класа Tема: „Храни за силен имунитет” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас

IXа клас - БЕЛ, Христо Ботев, "Майце си" , учител - Добринка Кирякова

IXа клас, Английски език, Тема: „Writing an opinion essay“ Учител: Силвия Пенева

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на правоъгълен триъгълник” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас Информационни технологии Тема: „Свързване и конфигуриране на малка мрежа” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас История - Тема: "Съветският съюз между края на Сталиновата ера и застоя" Учител: Радостинка Георгиева

X клас

Xа клас - БЕЛ, "Мотивът за пътя в "Старопланински легенди" , учител - Добринка Кирякова

Xа клас - БЕЛ, Именна система в "Старопланински легенди" , учител - Добринка Кирякова

Xб клас Информационни технологии Тема: „Алгоритъм. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

Xб клас, Химия и ООС, тема: "Химични елементи и прости вещества. Неорганични съединения" учител В Димова

X клас История Тема: "Голямата война и България (1914-1918) - учител: Радостинка Георгиева

X а клас История - Тема: "Голямата война и България (1914-1918) - учител: Радостинка Георгиева

X б клас История - Тема: "Голямата война и България (1914-1918) - Учител: Радостинка Георгиева

X а клас География и икономика, Тема: "Югоизточен район - селищна мрежа", учител: Радостинка Георгиева

X б ФВС, тема: „Упражнения за крака.Олимпийскита шампиони на България“ , учител: А.Пеев

XI клас

XIа клас ФВС Тема: „УПРАЖЕНЕЯ ЗА ГРЪБ - Храна преди и след тренировка“ Учител: Анатоли Пеев

XIа клас, специалност: строителство и архитектура, учебен предмет УП по геодезия и геодезия, Основни координатни изчисления. Втора основна задача Учител: инж. Павел Златев

XII клас

XIIа клас ЧЕП - Английски език Тема: "Specifying" Учител: Десислава Стоянова

XII а, б ФВС, тема: „30 минутна тренировка за мускулна маса в домашни условия.Олимпийските шампиони на България “, учител: А.Пеев

11.472 ms. | 4.00 MB