Учебни материали за 30.03.2020 година

Пон, 30.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас, Английски език Тема: "Workbook - 3 Vocabulary, 3 Listening skills" Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език Тема: „Progress Check“ , Учител: Силвия Пенева

VIIIа,б клас Mатематика Tема: „Окръжност, описана около триъгълник” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIа,б клас. Химия и ООС, тема: "Ковалентна и йонна химична връзка" учител В. Димова

VIIIб клас История Тема: "Нации и национални движения на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIIIа, в клас Философия Теми за: „Потребности,мотивация и кариерно развитие“ , Учител: Вилиана Станилова

VIII клас. Физика Тема: „Идеален газ“ Учител: Зорница Славова

IX клас

IXа клас, Английски език Тема: „Listening skills“ , Учител: Силвия Пенева

IX клас Информационни технологии Тема: „Свързване и конфигуриране на малка мрежа” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас, Геодезия, Тема: „Вертикални измерваниявтора група“ Учител: инж. Павел Златев

IX клас ФВС Tema: “Упражнения за гърди при домашни условия. Какво да ядем приди и след тренировка“ Учител: Анатоли Пеев

X клас

Xб клас Английски език Тема: "Workbook - 7 Grammar in Use" Учител: Десислава Стоянова

X клас Информационни технологии Тема: „Алгоритъм. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

Xб клас Химия и ООС, тема: "Видове химични реакции" учител В. Димова

Xа клас Биология и ЗО, тема: "Човекът и биосферата" учител В. Димова

Xб клас История Тема: "България в Балканските войни (1912-1913)" Учител: Радостинка Георгиева

Xа клас История Тема: "България в Балканските войни 1912-1913)" Учител: Радостинка Георгиева

Xа клас Философия Тема: „Човекът, личност и общество“ Учител: Вилиана Станилова

XI клас

XI клас История Тема: "Българите извън България в порив към свободата (1878-1912)" Учител: Радостинка Георгиева

XI клас Mатематика Tема: „Задачи с формулите за сбор и разлика” Учител: инж. Димитринка Русева

XI клас ФВС, Тема: „Упражнения за гръб в домашни условия“ Учител: Анатоли Пеев

XII клас

XII клас ЧЕП - Английски език Тема: "Contracts" Учител: Десислава Стоянова

XII а клас ФВС „30 мин.тренировка в къщи - мускулна маса. 10 съвета за храненето след тренировка. Олимпийските шампиони на България“ Учител: Анатоли Пеев

Тема на педагогически съветник за 8 и 9 клас : "Как да победим тревожността? Вилиана Станилова

9.702 ms. | 2.00 MB