Учебни материали за 3.04.2020 година

Пет, 03.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIa, БЕЛ, Сложно съставно изречение, учител - Добринка Кирякова

VIIIб, БЕЛ, Джовани Бокачо, "Декамерон" , учител - Добринка Кирякова

VIIIв, БЕЛ, Ренесанс, учител - Добринка Кирякова

VIII а клас Английски език Тема: "4d Skills Work - A Popular Sport" Учител: Десислава Стоянова

VIII б клас Английски език Тема: "Listening and speaking skills" , учител: Силвия Пенева

VIII в клас, Английски език Тема: ''Listening skills'' , учител: Силвия Пенева

VIII а клас История и цивилизации Тема: "Животът на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII в клас История и цивилизации Тема: "Животът на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII б клас Философия,.Тема: "Развитие на личността" , Учител: Вилиана Станилова

VIII а клас, Биология и здравно образование, тема: "Гръбначен мозък" учител В. Димова

VIII б ФВС „Общоразвиващи упражнения за коремната мускулатура“ , учител: А.Пеев

IX клас

IXа клас, БЕЛ, Речево поведение. Практическа задача по зададена тема , учител - Добринка Кирякова

IX A клас, Английски език Тема: ''Language and skills in focus'' учител: Силвия Пенева

IX а клас, Химия и ООС, тема: "Мазнини" ' учител В. Димова

IX а клас, Биология и здравно образование, тема: "Еукариотна клетка. Клетъчна мембрана" , учител В. Димова

X клас

X а б Математика Тема: Косинусова теорема. Упражнение Учител: Зорница Славова

X а б Физика Тема:Радиоактивност .Учител: Зорница Славова

X а клас Философия,.Тема:"Език,власт,общество" Учител: Вилиана Станилова

X б клас История тема: "Българското стопанство от Освобождението до войните" Учител: Радостинка Георгиева

X б клас География Тема: "Югоизточен район - Селищна мрежа - Сливен" Учител: Радостинка Георгиева

X а клас, Химия и ООС, тема: "Химични елементи и прости вещества. Неорганични съединения" , учител В. Димова

X а ФВС „Упражнения за крака в домашни условия. Олимпийските шампиони на България “, учител: А.Пеев

XI а клас Английски език Тема: "There is/There are, Structures with get and got" Учител: Десислава Стоянова

XI а Строителна механика, тема: „Определяне на прътови усилия чрез изрязване на възли“ , учител: Мария Георгиева

XI а клас История Тема: "Културно развитие на България на синора на две столетия" Учител: Радостинка Георгиева

XII клас

XII а, б клас Свят и личност,.Тема:" Социална политика и пазар на ЕС-врагове или приятели? " Учител: Вилиана Станилова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - Изчисления за кръстосано армирани полета 2,3,4,5 ; учител: инж.Дарина Попова

Тема на педагогическия съветник :" Позитивното мислене" Вилиана Станилова

10.328 ms. | 2.00 MB