Учебни материали за 26.03.2020 година

Чет, 26.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII а клас БЕЛ, Тема: „Представата за човека през Ренесанса и Средновековието“ , Учител: Добринка Кирякова

VIII в клас БЕЛ, Тема: „Есе по морален проблем“ , Учител: Добринка Кирякова

VIII б клас Английски език, Тема: "Language and skills in focus' ' Учител: Силвия Пенева

VIII а клас Mатематика Tема: „Дробни уравнения. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Дробни уравнения. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII в клас Биология и здравно образование, Тема: "Регулация и хоеостаза. Нервна система. Устройство и функции" учител В. Димова

VIII в клас Химия и опазване на околната среда, Тема: "Йонна връзка" учител В. Димова

VIII в клас, Строителни материали Тема: „Твърдост, изтриваемост, износване“ , учител: Красимира Михайлова

VIII в клас Строителни материали, Тема: „Якости“ , учител: Красимира Михайлова

VІІІ в клас История Тема: Тест - "Векът на национализма" Учител: Радостинка Георгиева

VІІІ клас Предприемачество Тема: „Бизнес идея – същност и източници на възникване“ Учител: инж. Павел Златев

VІІІ клас Изобразително изкуство Тема: „Изобразително изкуство и другите изкуства - литературата. Илюстриране на литературно произведени е“ Учител: Димитър Кавртков

VIII клас ФВС Тема: „Общоразвиващи гимнастически упражпепия при домашни условия и правилно хранене - видаве хранителни вещества“ Учител: Анатоли Пеев

IX клас

IX клас Mатематика Tема: „Питагорова теорема” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас Информационни технологии Тема: „Защита на информацията в мрежова среда” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас Биологоя и здравно образование , Тема: "Надмолекулни комплекси. Вируси" учител В. Димова

IXа клас История, Тема: "Свободният свят" Учител: Радостинка Георгиева

IXа клас География Тема: „Енергетика“ Учител: Радостинка Георгиева

IXа клас 2 група специалност геодезия Задачи за контрол на тема: "Методи за измерване на ъгли” Учител: „ Павел Златев

IX а клас Сградостроителство, Tема: „Стени от съвременни материали - щендерни стени“ преподавател: инж.Дарина Попова

XI a клас Строителна механика Тема: „Определяне на прътовите усилия – препоставки“ Учител: инж. Мария Георгиева https://sway.office.com/CAkX2fjFttudi2Hv?ref=Link&loc=play

IX клас Изобразително изкуство Тема: „Изкуство и училище” Учител: Димитър Кавртков

X клас

X б клас БЕЛ, Тема: „Публично изказване по граждански проблем“ , Учител: Добринка Кирякова

IX клас Mатематика Tема: „Питагорова теорема” Учител: инж. Димитринка Русева

XI клас Mатематика Tема: „Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

X клас Информационни технологии Тема: „Разчитане на алгоритъм. Резултат от изпълнение на алгоритъм” Учител: инж. Димитринка Русева

Xа клас Биология и здравно образование Тема: "Антропогенни фактори" учител В. Димова

Xб клас Биология и здравно образование, Тема: "Антропогенни фактори" учител В. Димова

Xа клас География - Тема: „Югоизточен район - втора част“ Радостинка Георгиева

Xа клас 2 група УП геодезия Тема: „Изчисляване на скачен нивелачен ход и построчване на надлъжен профил и три напречни профила“ Учител: Павел Златев

X клас Изобразително изкуство Тема: „Творци на модерното и съвременното изкуство - част 2. Индивидуален стил и творческа идентичност“ Учител: Димитър Кавртков

Xб клас Философия, Тема: „Философски семинар – ЗНАНИЕ“ Учител: Вилиана Станилова

XI клас

XIа клас Строителна механика Тема: „Елементи на ставнопрътовите конструкции“ Учител: инж. Мария Георгиева

XIа клас, Геодезия, Тема: „Втора основна геодезична задача, учител“ Учител: Елена Николова

XIа клас, Градоустройство, Тема: „Урегулирани поземлени имоти“ , Учител - Елена Николова

XII б клас

XII б клас Технология на строителството, Тема: "Саниране на панелни сгради" , преподавател: Красимира Михайлова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ - Изчисления за непрекъснати еднопосочно армирани полета 7 ; преподавател: инж.Дарина Попова

XII "Б" Водоснабдяване и канализация; Tема: КОНСУЛТАЦИЯ ПРОЕКТ - Примерни изчисления за водоснабдяване и канализация на жилищна сграда ; преподавател: инж.Дарина Попова

XII "Б" Производствена практика; Tема: Дейности на строителния техник,свързани с изпълнението на довършителните работи на oбекта - облицовки ; преподавател: инж.Дарина Попова

Тема на педагогическия съветник "Емпатията" Вилиана Станилова

10.467 ms. | 4.00 MB