Учебни материали за 25.03.2020 година

Сря, 25.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII клас БЕЛ Тема: „Залог на глагола“ – преговор Учител: Добринка Кирякова

VIII a клас Английски език Тема: „Workbook Unit 3 - Grammar in Use“ Учител: Десислава Стоянова

VIII б клас Английски език, Тема: „Filosofiq“ Учител: Силвия Пенева

VIII б клас Английски език, Тема: „Writing a story“ Учител: Силвия Пенева

VIII в клас Английски език, Тема: „Vocabulary“ Учител: Силвия Пенева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Дробни уравнения” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII клас Философия, Тема: „Психологическа лаборатория: Аз-Концепция. Аз-образ и самооценка“ Учител: Вилиана Станилова

IX клас

IX клас География, Тема: „Вторичен сектор“ Учител: Радостинка Георгиева

IX "A" Сградостроителство; Tема: "Камини" Учител: инж. Дарина Попова

IX a клас 2 група УП по геодезия и геодезия, „Тест“ Учител: инж. Павел Златев

X клас

X клас БЕЛ Тема: „Публично изказване по граждански проблем“ Учител: Добринка Кирякова

X a клас Английски език Тема: „Grammar in Use“ Учител: Десислава Стоянова

X a клас История Тема: „От княжество към царство. България в началото на ХХ век” Учител: Радостинка Георгиева

X б клас История Тема: „От княжество към царство. България в началото на ХХ век” Учител: Радостинка Георгиева

X клас География Тема: „Югоизточен район” Учител: Радостинка Георгиева

Xa клас Геодезия Тема: „Тригонометрично определяне височина на недостъпна точка“ Учител: инж. Елена Николова

Xа клас Химия и ООС Тема: "Окислително редукционни процеси" учител: В. Димова

Xб клас Биология и ЗО Тема: "Поведение" учител: В. Димова

XI клас

XI клас Философия, Тема: „Демокрацията – силово и брутално налагане на вкуса на масите над изключенията“ Учител: Вилиана Станилова

XIа клас Компютъчно чертане в строителството Тема: "Оразмерителни стилове и оразмеряване на чертеж" Учител: инж. Дарина Попова

XIa клас Градоустройство Тема: "Обособяване на квартали в населени места“ Учител: инж. Елена Николова

XIa клас Строителна механика Тема: „Опорни реакции – обобщение“ Учител: инж. Мария Георгиева

XII клас

XII б Строителна дейност и контрол, Тема: "Документация за СМР, съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 год." ; Учител: инж.Дарина Попова

XII б Водоснабдяване и канализация - Работа по курсов проект Учител: инж.Дарина Попова

XII б клас Чужд език по професията - Английски език Тема: „Document contril“ Учител: Десислава Стоянова

XIIa клас Геодезия Тема: „Упражнение върху тахиметричен карнет“ Учител: инж. Елена Николова

Тема на педагогическия съветник: "Аз- образа" Вилиана Станилова

9.537 ms. | 2.00 MB