Учебни материали за 24.04.2020 година

Пет, 24.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII а клас, БЕЛ, "Съперничество или братство", литературно упражнение" , учител: Добринка Кирякова

VIIIa клас, Английски език, Тема: "5c Grammar in Use" , Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език, тема: "Celebrations and traditions-use of English ", учител: Силвия Пенева

VIIIв клас, Английски език, тема: "Travel" , учител: Силвия Пенева

VIIIа клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност" , учител: В. Димова

VIII б клас, Философия, Тема:" Личност и себепознаване ", Вилиана Станилова

VIIIб ФВС Тема: „АЕРОБИКА-УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО“ , Учител: А.Пеев

IX клас

IXa клас, Английски език, тема: " Skills Work - garden plants & domestic animals ", учител: Силвия Пенева

IXа клас, Биология и здравно образование, тема: "Осмотично поведение на еукариотни клетки ", учител: В. Димова

IXа клас, Химия и ООС, тема: "Въглехидрати. Монозахариди. Глюкоза ", учител: В.Димова

X клас

X а,б клас, БЕЛ, Тест "Литература между двете световни войни ", учител: Добринка Кирякова

X а,б Физика Тема: "Ренгенови лъчи " Учител: Зорница Славова

X а б Математика Тема:"Формули за медиани и ъглополовящи на триъгълник " Учител: Зорница Славова

X а клас, Философия, Тема:" Философско познание и реалност ", Вилиана Станилова

X а,б клас – История – Тема: „От партийно към безпартийно управление ” Учител: Радостинка Георгиева

Xа клас Химия и ООС, тема: "Органични съединения ", учител: В Димова

X а-X б ФВС Тема: „VIII-те упражнения за цялото тяло “, Учител: А.Пеев

XI клас

XIa клас, Английски език, Тема: "Working in the city" , Учител: Десислава Стоянова

XI а клас – История – Тема: „България в перипетиите на Първата световна война ” Учител: Радостинка Георгиева

XIа клас, учебен предмет: строителна механика, тема: "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - проверка на получените резултати" , учител: инж. Маия Георгиева

XI клас, Философия, Тема: Човек. Човек и общество ", Вилиана Станилова

XIа ФВС „ПЛАНК-упражнения у дома“ , учител: А.Пеев

XII клас

XIIб клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Business Letters ", Учител: Десислава Стоянова

XII а б Математика,Тема:"Квадратна функция" ,Учитер:Зорница Славова

XII а и XII б клас, Свят и личност, Тема:" Балканите- свят на кръстопът, среща на етноси и култури ", Вилиана Станилова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова

XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова

Тема на педагогическия съветник: Интернет заплахи , Вилиана Станилова

17.267 ms. | 4.00 MB