Учебни материали за 24.03.2020 година

Вто, 24.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII клас БЕЛ Тема: “Ренесанс” Учител: Добринка Кирякова

VIIIа клас, Английски език, Тема: „Listening Skills“ , Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език, Тема: „3G Writing story“ , Учител: Силвия Пенева

VIIIв клас, Английски език, Тема: „6B Animals“ , Учител: Силвия Пенева

VIII клас Mатематика Tема: „Преобразуване на рационални изрази. Упражнение ” Училтел: инж. Димитринка Русева

VIII клас, Физика, Тема: „Изобарен процес“ , Учител: Зорница Славова

VIIIб клас, История, Тема: „Началото на Балканското Възраждане“ , Учител: Радостинка Георгиева

VIII клас, История, ТЕСТ, Учител: Радостинка Георгиева

VIIIв клас, Философия, Тема: „Аз-образ“ , Учител: Вилиана Станилова

VIIIв клас, ХООС- "Химични връзки. Ковалентна връзка" Учител: Величка Димова

VIIIа, б клас, ХООС Тема: "Йонна връзка" Учител: В. Димова

VIII б клас БЗО Тема: 'Регулация и хомеостаза. Нервна система. Общо устройство и функции. Нервна регулация" Уител В. Димова

IX клас

IXа клас, Английски език, Тема: „6C Grammar in use“ , Учител: Силвия Пенева

IXа клас, История, Тема: „Деколонизацията и раждането на Третия свят“ , Учител: Радостинка Георгиева

IX клас Информационни технологии, Тема: „Защита на информацията в мрежова среда” Училтел: инж. Димитринка Русева

X клас

X клас География Тема: „Югоизточен район -първа част“ Учител: Радостинка Георгиева

X клас История Tema: “Източна Румелия и Съединението й с Княжество Румелия” Учител: Радостинка Георгиева

Xб клас Химия и ООС Tema: "Класификцич на химичните процеси и на веществата. Химични реакции" (преговор) , Учител: Величка Димова

X клас Биология и ЗО Tema: " Поведение“, Учител: Величка Димова

X клас История Tema: " Съединеното Княжество в края на ХІХ век“ , Учител: Радостинка Георгиева

X клас Философия, Тема: "Знание" Учител: Вилиана Станилова

География 10 а клас - Югоизточен район - втора част Радостинка Русева Георгиева

XI клас

XIа клас БЕЛ Тема: Пенчо Славейков Учител: Веселина Тупарова

XI клас Mатематика Tема: „Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли. Упражнение” Училтел: инж. Димитринка Русева

XI клас 1 група Учебна практика по геодезия, Тема: Свързан нивелачен ход Учител: инж. Елена Николова

XI клас 1 група Учебна практика по геодезия, Тема:Основни координатни изчисления Учител: инж. Павел Златев

XI клас Физически възпитание и спорт „48 упражнения за тонус и стегнато тяло“ Учител: Анатоли Пеев

XII клас

XII клас БЕЛ - ЗИП Упрежнение Учител: Веселина Тупарова

XIIб клас Архитектурно проектиране Тема: "Многоетажни жилищни сгради" Учител: инж. Дарина Попова

XII клас Свят и личност, Тема: "Институции на ЕС. Европейско гражданство" Учител: Вилиана Станилова

XIIа клас клас, Геодезия Тема: Тахиметричен карнет Учител: инж. Елена Николова

XII клас Урок по ЧЕП- АЕ Тема Project Учител: Десислава Стоянова

Тема на педагогически съветник :"въпросът е : "Не е какво ти се случва, а как реагираш на това, което ти се случва?"

9.874 ms. | 2.00 MB