Учебни материали за 23.04.2020 година

Чет, 23.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас, Английски език, Тема: "5b Vocabulary ", Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, английски език , тема: "Writing an email describing a celebration you attended ", учител: Силвия Пенева

VIIIА и VIIIБ клас, учебен предмет: Предприемачество , учител: инж. П. Златев

VIII в клас – История – Тема: „Националната идея в Западна Европа и на Балканите ” Учител: Радостинка Георгиева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, описан около окръжност ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIв клас, Химия и ООС, тема: III (13) A група. Алуминий" , учител В. Димова

VIIIв клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност ", учител: В. Димова

VIII клас - Изобразително изкуство Тема: Технологии в изящните изкуства – живопис Преподовател : Димитър Кавръков

VIIIа-VIIIб-VIIIв ФВС, тема „Аеробика за цялото тяла “ , учител: А.Пеев

IX клас

IXа клас Mатематика Tема: „Метрични зависимости между отсечки в окръжност ” Учител: инж. Димитринка Русева

IX а клас – География – Тема: „Третичен сектор. Транспорт ” Учител: Радостинка Георгиева

IX а клас – История – Тема: „Международните отношения под знака на Студената война ” Учител: Радостинка Георгиева

IXа клас, Биология и здравно образование, тема "Клетъчно ядро ", учител: В. Димова

IXА клас II група, специалност: геодезия, дата: 23.04.2020 г. Тема: Извършване на геометрична нивелация учител: инж. П. Златев

IX клас - Изобразително изкуство Тема: Сценични изкуства Преподовател: Димитър Кавръков

X клас

Xа клас, Биология и здравно образование, тема: "Произход на живота- съзнание или материя ", учител В. Димова

Xа; Учебна практика; Тема; Стени от съвременни материали YTONG ;Преподавател, Динко Динев

Xб; Учебна практика; Тема; Покривни Покривки; Преподавател; Динко Динев

X б клас, Философия, Тема:" Философското познание и реалността ", Вилиана Станилова

X клас - Изобразително изкуство Тема: Изкуството на филмовия декор Преподовател: Димитър Кавръков

Xб клас, Химия и ООС, тема: "Органични съединения ", учител: В. Димова

XI клас

XIа клас, Английски език, Тема: "What makes people happy ", Учител: Десислава Стоянова

XIа клас Mатематика Tема: „Формули за преобразуване на сбор или разлика от тригонометрични функции в произведение ” Учител: инж. Димитринка Русева

XIа клас , Градоустройство, Тема: "Правила и норми за разполагане на сградите на основното застрояване в урегулиран поземлен имот " , Учител: Елена Николова

XI клас Технология на довършителните работи - СА - част 5.2, учител: инж. Дарина Попова

XI клас Технология на строителството, специалност: СА, - част 5 учител: инж. Дарина Попова

XII клас

XIIа клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Traveling on business" , Учител: Десислава Стоянова

XII а и XII б клас Свят и личност, Тема: "Балкани и балканизация ", учител: Виляна Станилова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова

XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова

Спорт за всички „Йордан Йовчев-един ВЕЛИК шампион “, учител: А.Пеев

Тема на педагогически съветник за VIII и IX клас:" Онлайн тормоз - или Кой е отсреща? ", Вилиана Станилова

11.310 ms. | 2.00 MB