Учебни материали за 23.03.2020 година

Пон, 23.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII клас БЕЛ Тема: “Ренесанс” Учител: Добринка Кирякова

VIIIа клас Английски език, Тема: “Grammar in Use“ Учител: Десислава Стоянова

VIIIа клас Английски език, Тема: “Skills Work“ Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас Английски език, Тема: “3E Listening skills” Учител: Силвия Пенева

VIII а,б клас Математика, Тема: “Съкращаване на дроби“ ТЕСТ Учител: Зорница Славова

VIIIв клас Математика, Тема: „Рационални изрази. Основно свойство на рационалните дроби. Задачи и решения“ Учител: инж. Димитринка Русева

VIII а,б клас Биология и ЗО, Тема: „Периодичен закон и периодична таблица от гледище на строежа на атома“ Учител: Величка Димова

VIII клас Химия и ООС, Тема: „Химична връзка. Ковалентна връзка” Учител: Величка Димова

VIII а,в клас Философия Тема: “Аз-Концепция, Аз-образ и самооценка“ Учител: Вилиана Станилова

IX клас

IX клас БЕЛ Тема: “Изборът на пътя към свободата – „Майце си“, „Към брата си“ Учител: Добринка Кирякова

IX клас Английски език, Тема: “6С:Grammar in use” Учител: Силвия Пенева

IX а клас История Тема: „Начало на европейската интеграция“ Учител: Радостинка Георгиева

IX клас Биология и ЗО тема: "Химичен състав на живата материя" ТЕСТ Учител: Величка Димова

IXа клас Топографско чертане, Тема: „Условни знаци за едромащабни топографски карти /ЕТК/“ Учител: инж. Елена Николова

IXа клас Геодезия, Тем: “Измерване на вертикални ъгли“ Учител: инж. Павел Златев

X клас

X клас БЕЛ Тема: „Публично изказване по граждански проблем“ Учител: Добринка Кирякова

Xб клас Английски език, Тема: „Workbook unit 7“ Учител: Десислава Стоянова

X а клас География, Тема: „Южен централен район ІІ-ра част“ Учител: Радостинка Георгиева

X клас История Tema: “Източна Румелия и Съединението й с Княжество България (1885)” Учител: Радостинка Георгиева

X клас Химия и ООС, Тема: "Окислително редикционни процеси" ТЕСТ Учител: Величка Димова

X клас Химия и ООС, Тема: "Електролиза" Учител: Величка Димова

X клас Физика Тема: „Вълнови свойства на частиците“ Учител: Зорница Славова

X клас Философия Тема: „Знание“ Учител: Вилиана Станилова

X клас Математика Тема: „Синусова теорема.Основни задачи“ Учител“ Зорница Славова

XI клас

XI клас БЕЛ Тема: Кръгът „Мисъл“ Учител: Веселина Тупарова

XI клас История Тема: "Българската криза" до "Българския" Бисмарк Учител: Радостинка Георгиева

XI клас Технология на строителството, Тема: "Бетонови работи" Учител: инж. Красимира Михайлова

XI клас Физически възпитание и спорт „48 упражнения за тонус и стегнато тяло“ Учител: Анатоли Пеев

XII клас

XII клас Чужд език по професията - АЕ Тема: „Incidents“ Учител: Десислава Стоянова

XII клас Технология на строителството Тема: „Топлинни мостове“ Учител: инж. Красимира Михайлова

XII клас Технология на строителството Тема: “Саниране на монолитни сгради“ Учител: инж. Красимира Михайлова

XII клас Физически възпитание и спорт „48 упражнения за тонус и стегнато тяло“ Учител: Анатоли Пеев

Тема на педагогически съветник: "Самооценката-колко струвам, какво заслужавам?" Вилиана Станилова

16.159 ms. | 2.00 MB