Учебни материали за 22.04.2020 година

Сря, 22.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII а клас, БЕЛ, "Съперничество или братство", литературно упражнение ", учител: Добринка Кирякова

VIIIа клас, Английски език, Тема: "5a Reading" , Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, английски език , тема: "Listening and speaking skills " , учител: Силвия Пенева

VIIIв клас, английски език , тема: "Progress Check ", учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, описан около окръжност” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, вписан в окръжност. Упражнение ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII б клас, Философия, Тема:" Личностно развитие ", Вилиана Станилова

VIII а клас, Философия, Тема:" Личност и себепознание ", Вилиана Станилова

VIII Физика,Тема:"Топлини машини ",Учител:Зорница Славова

VIIIб ФВС, Тема: „АЕРОБИКА-упражнения за всеки“ , учител: А.Пеев

IX клас

IXa клас, английски език , тема: " Vocabulary: "Global Issues" , учител: Силвия Пенева

IXа клас Mатематика Tема: „Решаване на успоредник. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас Информационни технологии Тема: „Информация и услуги за гражданите в интернет ” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас, Химия и ООС, тема: "Сапуни и синтетични миещи вещества" , учител: В. Димова

IXа клас, Биология и здравно образование, тема: "Двумембранни клетъчни органели" , учител: В. Димова

VIIIб ФВС, Тема: „АЕРОБИКА упр за корем,бедра,кардио “, учител: А.Пеев

X клас

X а,б клас, БЕЛ, Тест "Литература между двете световни войни ", учител: Добринка Кирякова

Xа клас, Английски език, Тема:"Speaking: Things that make you happy ", Учител: Десислава Стоъанова

Xа,б клас Информационни технологии Тема: „Създаване на съдържание. Обобщение” Учител: инж. Димитринка Русева

X а,б клас - История - Тема: „Управлението на Демократическия сговор и левият политически радикализъм” Учител: Радостинка Георгиева

X б клас - География – „Североизточен район – втора част” Учител: Радостинка Георгиева

Xб клас, Биология и здравно образование, тема: "Произход на живота - съзнание или материя" , учител: В. Димова

Xа клас, Химия и ООС, тема: "Органични съединения с биологична функция" , учител: В. Димова

Xа-Xб ФВС „VIII-те топ упражнения за цялото тяло “, учител: А.Пеев

XI клас

XIa клас, Английски език, Тема: "A Letter Of Employment ", Учител: Десислава Стоянова

ХІ а клас, История, Тема: България през Балканските войни, Учител:Радостинка Георгиева

XIа клас, учебен предмет: строителна механика, тема: "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - проверка на получените резултати" , учител: инж. Маия Георгиева

XI клас, Философия, Тема: Човек. Човек и общество ", Вилиана Станилова

XIа ФВС „ПЛАНК-упражнения у дома “, учител: А.Пеев

XII клас

XIIб клас, ЧЕП-Английски език, Тема: "Business Letters ", Учител: Десислава Стоянова

XII а б Математика,Тема:"Квадратна функция" ,Учитер:Зорница Славова

XII а и XII б клас Свят и личност, Тема: "Балкани и балканизация" , учител: Виляна Станилова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - ПРИМЕРНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ЗА Изчисляване и конструиране на проста греда VIII ; учител: инж.Дарина Попова

XII "Б" Производствена практика; Tема: Същност на санирането на сгради и съоръжения ; учител: инж.Дарина Попова

Тема на педагогическия съветник: Емоционална интелигентност- 1 част ", Вилиана Станилова

16.184 ms. | 4.00 MB