Учебни материали за 21.04.2020 година

Вто, 21.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIб клас, БЕЛ, "Притча за трите пръстена, "Декамерон" , учител: Добринка Кирякова

VIIIв клас, БЕЛ, "Джовани Бокачо, "Декамерон" , учител: Добринка Кирякова

VIIIa клас, Английски език, Тема: "Test 4 (Unit 4) ", Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас, английски език , тема: "Skills work- family relationships ", учител: Силвия Пенева

VIIIв клас, английски език , тема: "Culture Spot ", учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Четириъгълник, вписан в окръжност. Упражнение ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIа,VIIIб,VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Строеж на веществата. Калций. Съединения на калция ", учител: В. Димова

VIIIб клас, Биология и здравно образование, тема: "Висша нервна дейност ", учител: В. Димова

VIIIв клас, Предприемачество, Тема: "Основен (базисен) бизнес план ", Учител: Десислава Стоянова

VIII а клас - История – Тема: „Националната идея в Западна Европа и на Балканите – обобщение ” Учител: Радостинка Георгиева

VIII в клас, Философия, Тема: Личност и себепознание , Вилиана Станилова

VIIIа клас Час на класа Tема: „Виртуална разходка” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас

IXa клас, БЕЛ, "Героят в Ботевата поезия, "Хаджи Димитър" и "Обесването на Васил Левски" , учител: Добринка Кирякова

IXа клас Mатематика Tема: „Решаване на успоредник ” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас Информационни технологии Тема: „Защита на информацията в мрежова среда ” Учител: инж. Димитринка Русева

IX а клас - География – Тема: „Какво знаете за първичния и вторичния сектор – контрол ” Учител: Радостинка Георгиева

IXa клас, английски език , тема: " Grammar in use-Modals ", учител: Силвия Пенева

X клас

Xa клас, БЕЛ, "Никола Вапцаров ", учител: Добринка Кирякова

Xa клас, БЕЛ, "Никола Вапцаров, "Писмо" , учител: Добринка Кирякова

Xб клас Информационни технологии Тема: „Създаване на съдържание. Обобщение ” Учител: инж. Димитринка Русева

X а,б клас - История - Тема: „Следвоенната криза. Земеделското управление ” Учител: Радостинка Георгиева

X а клас - География – „Североизточен район – втора част ” Учител: Радостинка Георгиева

X б клас, Философия, Тема:" Философски семинар ", Вилиана Станилова

X б клас, Химия и ООС, тема: Органични съединения с биологична функция ", учител В. Димова

X б ФВС, Тема: „VIII топ упражнения за цялото тяло“ , учител: А.Пеев

XI клас

XIa клас, Английски език, Тема: "A Letter Of Employment ", Учител: Десислава Стоянова

ХІ а клас, История, Тема: България през Балканските войни , Учител:Радостинка Георгиева

XIа клас, учебен предмет: строителна механика, тема: "Решаване на ферми чрез изрязване на възли - проверка на получените резултати ", учител: инж. Маия Георгиева

XII клас

XIIа клас, ЧЕП - Английски език, Тема: "Business letters ", Учител: Десислава Стоянова

XII а б Математика,Тема:"Функции.Свойства.Ленейна функция. "Учител:Зорница Славова

XII а и XII б клас, Свят и личност, Тема: Регонално развитие в България и ЕС ", Вилиана Станилова

XII а-б ФВС „ТАБАТА-Упражнения за всички “, учител: А.Пеев

За VIII-ми и IX-ти клас,Тема на педагогически съветник:"Как а бъда истински приятел? ", Вилиана Станилова

10.745 ms. | 4.00 MB