Учебни материали за 20.03.2020 година

Пет, 20.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIIIа клас

VIIIа клас Английски език Тема „Vocabulary“ Учител: Десислава Стоянова

VIIIа клас Английски език „Урок за упражнения - Unit2“ Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас Английски език Тема „3F Speaking skills“ Учител: Силвия Пенева

VIIIв клас Английски език Тема „6A Reading“ Учител: Силвия Пенева

VIII клас Mатематика Tема: „Преобразуване на рационални изрази. Упражнение” Училтел: инж. Димитринка Русева

VIII клас История Тема: „Болния човек на Европа- Османската империя до средата на ХІХ век“ Учител: Радостинка Георгиева

VIII клас Физика - Тема: „Адиабатен и изохорен процес“ Учител: Зорница Славова

VIII клас ХООС, Tема: "Периодичен закон и периодична таблица от гедище на строежа на атома" Учител: Величка Димова

VIII клас Философия, Tема: "Подходи за изследване на човека“ Учител: Виляна Станилова

VIII клас ФВС, Тема: „Баскетбол“ Учител: Анатоли Пеев

IX клас

IXа клас Английски език Тема „6B Vocabulary“ Учител: Силвия Пенева

IXа клас Mатематика Tема: „Дробни неравенства. Упражнение” Училтел: инж. Димитринка Русева

IX а клас История Тема: „Японското чудо“ Учител: Радостинка Георгиева

X клас

Xб клас Английски език Тема „Progress check“ Учител: Десислава Стоянова

X клас Математика, Тема: “Синусова теорема. Задачи и решения“ Учител: Зорница Славова

X клас География Тема: „Южен централен район“ Учител: Радостинка Георгиева

X клас Химия и ООС тема: "Химични източници на електричен ток" , Учител: Величка Димова

X клас Физика Тема: „Квантови свойства на светлината“ Учител: Величка Димова

X клас Философия, Тема: „Философски семинар -Опит" Учител: Виляна Станилова

XI клас

XIа клас Английски език Тема: „Vocabulary” Учител: Десислава Стоянова

XI клас Mатематика Tема: „Тригонометрични функции на удвоени и половинки ъгли” Училтел: инж. Димитринка Русева

XI клас История Тест "Съединението на България" Учител: Радостинка Георгиева

XII клас

XIIа клас ЧЕП - Английски език Тема: „Health and safety “ Учител: Десислава Стоянова

XIIб клас Стоманобетон Тема: „Еднопосочно армирани полета - част 2“ Учител: инж. Дарина Попова

XIIб клас Производствена практика Тема: „Дейности на стр. техник, свързани с изпълнението на довършителните работи на обекта – бояджийски работи” Учител: инж. Дарина Попова

XII клас Геодезия, Упражнение „Определяне обема на земните маси от картограма“ Учител: Павел Златев

XIIб клас Свят и личност, Тема: “Цели и ценности на ЕС“ Учител: Виляна Станилова

"Моята идентичност" - тема на педагогичския съветник Вилиана Станилова

10.401 ms. | 4.00 MB