Учебни материали за 2.04.2020 година

Чет, 02.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIa, БЕЛ, "Декамерон", Притчата за трите пръстена , учител - Добринка Кирякова

VIIIв клас, БЕЛ, Залог на глагола , учител - Добринка Кирякова

VIIIв клас, БЕЛ, Вид на глагола , учител - Добринка Кирякова

VIIIа клас, Английски език Тема: "4b Vvocabulary" Учиел: Десислава Стоянова

VIIIб клас, Английски език Grammar in use & skills work Силвия Пеневa

VIIIб клас Mатематика Tема: „Външно вписани окръжности ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII клас Математика Tема: „Рационални изрази. Основно свойство на рационалните дроби . Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIв клас, Биология и здравно образование, тема : "Гръбначен мозък", учител В. Димова

VIIIв клас, Химия и ООС, тема: "Кристален строеж на веществата" , учител В. Димова

VIII а в Физика Тема : Идеален газ . Учител: Зорница Славова

VIII в клас История Тема: "Нации и национални движения на Балканите" - Учител: Радостинка Георгиева

VIII клас, Предприемачество, тема: “Креативни методи и техники за идентифициране на възмижности за създаване на бизнес идеи ”, Учител: инж. Павел Златев

VIII клас - Изобразително изкуство Тема: Изкуство и социална комуникация - графити и стрийт арт - част 1 преподавател: Димитър Кавръков

VIIIа, в фвс “Упражнения за коремна мускуматура. Олимпийските шампиони на България ” Учител: А.Пеев

IX клас

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на равнобедрен триъгълник” Учител: инж. Димитринка Русева

IX а клас География Тема: "Машиностроене и химическа промишленост" - Учител: Радостинка Георгиева

IX клас - Изобразително изкуство Тема: Художествени музеи и галерии в България преподавател: Димитър Кавръков

IX"A" Сградостроителство ; Tема: Стени от съвременни материали с дървена конструкция ; учител: инж.Дарина Попова

IX а клас, Биология и здравно образоване, тема: "Клетката-елементарна единица на живата материя. Прокариотна клетка ", учител В. Димова

IX а клас История Тема: "Студената война " - учител: Радостинка Георгиева

X клас

Xб клас, БЕЛ, Йордан Йовков, "Индже" , учител - Добринка Кирякова

Xб клас, БЕЛ, Именна система в сборника "Старопланински легенди , учител - Добринка Кирякова

X клас Физика. Тема: Атомни спектри . Учител: Зорница Славова

X a, б клас Физика. Тема: "Вълнови свойства на частиците" Учител: Зорница Славова

X а,б клас, Биология и здравно образование, тема: "Биосферата"/обобщение/ , учител В. Димова

X б клас Философия,.Тема: :Език,власт,общество" Вилиана Станилова

X а клас География Тема" Югоизточен район - Сливен - Сините камъни " Учител: Радостинка Георгиева

X а клас География Тема " Югоизточен район - Сливен - Къща-музей "Хаджи Димитър, Музей на текстилната индустрия, Художествена галерия "Димитър Добрович" Учител: Радостинка Георгиева

X клас - Изобразително изкуство Тема: Световни музеи и галерии - част 1 преподавател: Димитър Кавръков

XI клас

XI а клас, Английски език Тема: "6d Listening Skills" Учител: Десислава Стоянова"

XI клас Mатематика Tема: „Задачи с формулите за сбор и разлика. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

XI а клас Геодезия ,Тема: "Затворен полигонов ход " ; Учител :Елена Николова

XI а клас Градоустройство, Тема: "Линии на застрояване " Учител :Елена Николова

XI клас фвс “Упражнения за гръб при домашни условия.олимпийските шампиони но България “ Учител: А.Пеев

XII клас

XII а клас, Чужд език по професията - Английски език Тема: "Review" Учител: Десислава Стоянова

XII "Б" Стомановетон; Tема: КУРСОВ ПРОЕКТ - Изчисления за кръстосано армирани полета 2,3,4,5 ; учител: инж.Дарина Попова

Тема на педагогически съветник за VIII-ми, IX-ти , X-ти клас: "Тийнейджърите и изолацията" Вилиана Станилова

20.065 ms. | 4.00 MB