Учебни материали за 19.03.2020 година

Чет, 19.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII клас Математика Тема: "Ъгли в окръжността“ Учител: Зорница Славова

VIIIа клас Английски език Тема „Rain or Shine“ Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас Английски език Тема: „3D Vocabulary'' Учител: Силвия Пенева

VIIIв клас Математика Тема: „Рационални изрази. Основно свойство на рационални дроби“ Училел: Зорница Славова

VIII клас Физика Тема: „Адиабатен и изохорен процес“ Учител: Зорница Славова

VIII клас Биология и здравно образование Тема: “Оплождане и зародишно развитие“ Учител: Велиана Димова

VIII клас Предприемачество Тема: „Предприемаческият процес“ Учител: инж. Павел Златве

VIII клас Изобразително изкуство Тема: „Изобразителното изкуство и другите изкуства – литература“ Учител: Димитър Кавртков

IX клас

IX а клас Английски език Тема: „6b VOCABULARY“ Учител: Силвия Пенева

IX клас Немски език „Граматика“ Учител: Веселина Тупарова

IX клас Математика Тема: “Синусова теорема“ Учител: Зорница Славова

IX клас Изобразително изкуство Тема: „Професии, свързани със знанията за изкуството” Учител: Димитър Кавртков

IX а клас 2 група Геодезия Тема: „Решаване на гирусен карнет“ Учител: Павел Златев

IXа клас СА Сградостроителство Тема: „Комини“ Учител: Дарина Попова

X клас

X а клас Английски език Тема: „Vocabulary“ Учител: Десислава Стоянова

X а клас Философия,Тема: „Философски семинар – Опит“ Учител: Вилиана Станилова

X а клас Геодезия Тема: „Приложение на тригонометричната нивелация“ Учител: инж. Елена Николова

X клас Биология и здравно образование Тема: “Биотични фактори” Учител: Велиана Димова

X клас Изобразително изкуство Тема: „Творци на модерното и съвременното изкуство“ Част 1- “Професията на художника в Модерната епоха” Учител: Димитър Кавртков

XI клас

XIа клас Английски език Тема: „Don’t be afraid!“ Учител: Десислава Стоянова

XI а клас 2 група Геодезия Тема: „Решаване на гирусен карнет“ Учител: Павел Златев

XIа клас Геодезия Тема: „Координатни изчисления“ Учител: инж. Елена Николова

XII клас

XII клас Български език и литература - ЗИП Тема: „Реторични фигури“ Учител: Веселина Тупарова

XII клас Български език и литература - ЗИП „ТЕСТ“ Учител: Веселина Тупарова

XII клас Математика Тема: „Степенуване и логаритмуване“ – задачи Зорница Славова

XIIб клас Стоманобетон Тема: „Еднопосочно армирани полета - част 1 “ Учител: инж. Дарина Попова

Тема на педагогически съветник: „Справяне с емоциите чрез насочване на вниманието“ Вилиана Станилова

10.186 ms. | 2.00 MB