Учебни материали за 18.03.2020 година

Сря, 18.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIII клас БЕЛ Тема: „Вид на глагола“ Учител: Добринка Кирякова

VIIIб клас Английски език Тема: „3D:Skills Work - A Native American tale“ Учител Силвия Пенева

VIIIв клас Английски език Тема: „UNIT 6: DINOSAURS“ Учител: Силвия Пенева

VIII клас Mатематика Tема: „Преобразуване на рационални изрази” Училтел: инж. Димитринка Русева

VIII клас Философия Тема: „Подходи за изследване на човека“ Учител: Виляна Станилова

VIIIа клас клас Английски език Тема: „My motherland and the world“ Учител: Десислава Стоянова

IX клас

IX клас Български език Тема: „Речево поведение при участие в диалог и дискусия“ Учител: Добринка Кирякова

IX клас Mатематика Tема: „Дробни неравенства” Училтел: инж. Димитринка Русева

IX клас Геодезия Тема: „Електронни тахиметри“ Учител: инж. Павел Златев

IX клас Информационни технологии Тема: „Споделяне на ресурси в локална мрежа“ Училтел: инж. Димитринка Русева

IX клас Физическо възпитание и спорт Тема: „ВОЛЕЙБОЛ Затвърдяване на основни удари и правила във Волейбола-техника и история“ Учител Анатоли Пеев

X клас

Xa клас Литератута Тема: „„Индже“ – Доброто и злото в душата на човека“ Учител: Добринка Кирякова

Xa клас Английски език Тема: „Top Choices“ Учител: Десислава Стоянова

Xб клас Английски език Тема: „Culture Spot“ Учител: Десислава Стоянова

X клас Информационни технологии Тема: „Разчитане на алгоритъм. Резултат от изпълнение на алгоритъм” Училтел: инж. Димитринка Русева

X клас Философия Тема: „Опит” Учител Виляна Станилова

Xa клас Немски език Тема: “Ubungen” Учител: Веселина Тупарова

X клас Немски език Тема: “Ubungen Deutsch” Учител: Веселина Тупарова

X клас Физика Тема: „Тест Светлина“ Учител: Зорница Славова

Xa клас Геодезия Тема: „Вертикални измервания“ Учител инж. Павел Златев

X клас Физическо възпитание и спорт Тема: „ВОЛЕЙБОЛ затвърдяване на сервис и посрещане“ Учител Анатоли Пеев

XI клас

XI клас БЕЛ Тема: „Алеко Константинов – Фейлетони“ Учител: Веселина Тупарова

XIа клас Английски език Тема: „Don’t be afraid!“ Учител: Десислава Стоянова

XI клас Mатематика Tема: „Тригонометрични функции на сбор и разлика на ъгли” Училтел: инж. Димитринка Русева

XIа клас Геодезия Тема: „Координатни изчисления“ Учител: инж. Елена Николова

XIа клас Градоустройство Тема: „Показатели за устройство на застрояване на поземлени имоти“ Учител: инж. Елена Николова

XI клас Философия Тема: „Комуналният човек“ Учител: Вилиана Станилова

XII клас

XIIа, б клас БЕЛ „Упрежнение ДЗИ“ Учител: Веселина Тупарова

XII клас Английски език Тема: “REVIEW“ Учител: Десислава Стоянова

XII клас Свят и личност Тема: „Икономическа интеграция – фази“ Учител Виляна Станилова

XII клас Архитектурно проектиране Тема: „Жилищни сгради на наклонен терен 2“ Учител: инж. Дарина Попова

XIIа клас Геодезия Тема: “Тахиметрична снимка с тотална станция“ Учител: инж. Павел Златев

XIIб клас Тема: “Строителна дейност и контрол“ Учител: инж. Дарина Попова

XIа клас Компютърно чертане Тема: „Оразмерителни стилове“ Учител: инж. Дарина Попова

XII клас Физическо възпитание и спорт Тема: „ВОЛЕЙБОЛ затвърдяване на атакуващи удари и блокада“ Учител Анатоли Пеев

Тема на педагогически съветник: Криза Виляна Станилова

9.679 ms. | 2.00 MB