Учебни материали за 17.03.2020 година

Вто, 17.03.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа, във facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групиата на класа във Facebook.

VIII клас

VIII клас БЕЛ Тема: “План за есе по морален проблем” Учител: Добринка Кирякова

VIIIа клас Английски език Тема: „Skills Work” Учител: Десислава Стоянова

VIIIб клас Английски език Тема: „3C: Grammar in use“ Учител: Силвия Пенева

VIII клас: Математика Тема: „Умножение, деление и степенуване на рационални дроби“ Училтел: инж. Димитринка Русева

VIII клас История Тема: „Обединението на Италия и Германия“ Учител: Радостинка Георгиева

IX клас

IX клас БЕЛ Тема: - "Христо Ботев - идеи и образи" Учител: Добринка Кирякова

IX клас Немски език Тема: „Ubungen“ Учител: Веселина Тупарова

IX клас: Информационни технологии Тема: „Основни комуникационни устройства и съобщителни среди“ Училтел: инж. Димитринка Русева

IX клас Геодезия Тема: „Ексцентрично измерване на ъгли“ Учител: инж. Павел Златев

X клас

Xa клас Български език Тема: „Есе по граждански проблем“ Учител: Добринка Кирякова

Xa клас Литература Тема: „“Повест“ Отчуждение и невъзможен диалог между хората“ Учител: Добринка Кирякова

X клас История тема: „Изграждане на Княжество България“ Учител: Радостинка Георгиева

X клас Геодезия Тема: „Тригонометрична нивелация“ Учител: инж. Елена Николова

Xa II група Геодезия Задача: ”Решаване на скачен нивелачен ход“ Учител: инж. Павел Златев

Xa клас Английски език Тема: „Progress Check“ Учител: Десислава Стоянова

Xa клас Немски език Тема: “Ubungen” Учител: Веселина Тупарова

Xб клас Английски език Тема: “CLIL Design & Technology“ Учител: Десислава Стоянова

XI клас

XIa клас Английски език “Progress Check” Учител: Десислава Стоянова

XIa Строителство и архитектура Задача: ”Решаване на скачен нивелачен ход“ Учител: инж. Павел Златев

XII клас

XII клас Архитектурно проектиране Тема: „Жилищни сгради на наклонен терен 1“ Учител: инж. Дарина Попова

XIIа, б клас БЕЛ Упрежнение за ДЗИ Учител: Веселина Тупарова

12.403 ms. | 2.00 MB