Учебни материали за 1.04.2020 година

Сря, 01.04.2020

Учебното съдържание е достъпно за учениците във виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams, във Facebook страницата на гимназията и тук. Можете да разгледате, като кликнете върху темата на урока.

За комуникация с учителите използвайте виртуалната класна стая на класа в MS Office365 Teams или групата на класа във Facebook.

При необходимост от възстановяване на парола или други технически проблеми използвайте E-mail: support@pgsg-sliven.com за връзка с екипа за поддръжка.

VIII клас

VIIIа клас, БЕЛ, Джовани Бокачо, "Декамерон" , учител - Добринка Кирякова

VIIIб клас, БЕЛ, Вид, време и наклонение на глагола , учител - Добринка Кирякова

VIII а клас Английски ези Тема: "4a Reading " Учител: Десислва Стоянова

VIII б клас, Английски език, тема: „Vocabulary“ , учител: Силвия Пенева

VIII в клас: Английски език, тема: „Skills work - An Inuit myth “ , учител: Силвия Пенева

VIIIа клас Mатематика Tема: „Външно вписани окръжности” Учител: инж. Димитринка Русева

VIIIб клас Mатематика Tема: „Вписана окръжност ” Учител: инж. Димитринка Русева

VIII а клас Философия,. Тема: "Развитие на личността." , Учител: Виляна Станилова

VIII б клас Философия,. тема: "Потребности, мотивация и кариерно развитие. "Учител: Виляна Станилова

VIII а в Физика Тема: Идеален газ. Учител:Зорница Славова

IX клас

IX клас Информационни технологии Тема: „Свързване и конфигуриране на малка мрежа” Учител: инж. Димитринка Русева

IX клас Mатематика Tема: „Решаване на правоъгълен триъгълник. Упражнение ” Учител: инж. Димитринка Русева

IXа клас География Тема: "Металургия" - Учител: Радостинка Георгиева

IX клас ФВС, "Упражнения за гърди при дом. условия.Олимпийските шампиони на България“ , учител: А.Пеев

X клас

Xa, Xб клас, БЕЛ, Йордан Йовков, "Албена", учител - Добринка Кирякова

Xа,б клас Информационни технологии Тема: „Алгоритъм. Упражнение” Учител: инж. Димитринка Русева

Xб клас География, Тема: „Югоизточен район – Бургас“ , учител: Радостинка Георгиева

Xа клас Английски език Тема: "6e Speaking skills" Учител: Десислава Стоянова

Xа клас, Химия и ООС тема: Видове химични реакции" учител В. Димова

Xб клас, Биология и здравно образование, тема: "Човекът и биосферата" учител В. Димова

Xб ФВС, тема: „Упражнея за крака - Олимпийските шаприони на България“ , учител: А.Пеев

XI клас

XIa клас БЕЛ - ЗИП, тема: „Петко Тодоров“ , учител: Веселина Тупарова

XIа клас - Градоустройство , тема: „Застрояване в урегулиран поземлен имот“ , учител- Елена Николова

XI а клас Философия, Тема:" Човекът индивидуалист.Коментар на философски текстове." Учител: Виляна Станилова

XI а клас Строителна механика, тема: „Определяне на прътови усилия чрез изрязване на възли“ , учител: инж. Мария Георгиев

XII клас

XIIб клас ЧЕП - Английски език Тема: "Specifying" Учител: Десислава Стоянова

XII клас Математика Тема: Квадратно уравнение Учител: Зорница Славова

Тема на педагогически съветник : "Как да преодолеем собственото си его?" Учител: Виляна Станилова

13.025 ms. | 2.00 MB