УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Чет, 23.07.2020

УВАЖАЕМИ СЕДМОКЛАСНИЦИ, УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че подаването на документи за участие в трети етап на класиране за приемане в паралелки VІІІ клас за учебната 2020/2021 година ще се извършва на 24 и 27 юли 2020 г. включително по един от следните начини по Ваш избор:

  1. Подаване на заявление за класиране по електронен път:

Ще се осъществява на следния адрес: https://priem.mon.bg. Входът в системата е с входящ номер и код за достъп, налични в служебните бележки на учениците, които те са получили от съответните училища. За кандидатстване в професионална паралелка се прикачва сканирано в PDF формат медицинско свидетелство /файлът трябва да е не по-голям от 2 MB/, издадено от личния лекар на ученика.

  1. Подаване на заявление на хартиен носител:

В област Сливен ще се извършва в Регионално управление на образованието – Сливен /бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 2, стая № 215/. Работното време на комисията в РУО – Сливен ще бъде, както следва: от 9.00 ч. до 17.30 ч. на 24 и 27.07.2020 г. При подаване на заявление на хартиен носител е задължително да присъства родител/настойник на ученика. В третия етап на класиране участват ученици, които не са приети, не са записани или не са кандидатствали до момента. В заявлението учениците подреждат желанията си по реда на предпочитание, но само за паралелки, в които са обявени свободни места. Резултатите от трети етап на класирането ще бъдат обявени на 29.07.2020 г. Записването ще се извършва в училището, в което ученикът е приет, на 30 юли 2020 г.

Снимки

9.936 ms. | 2.00 MB