Съобщение !!!

Сря, 05.05.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г. на МЗ, считано от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. учениците от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) от 05.05.2021 г. до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9,10 и 12 клас;

Учениците от 8 и 11 клас продължават обучението си онлайн.

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 , 10 , 11 и 12 клас;

Учениците от 8 клас се обучават онлайн.

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 , 10 и 11 клас;

Учениците от 9 клас се обучават онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави!

18.164 ms. | 4.00 MB