Съобщение !!!

Съб, 10.04.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД-01-220/08.04.2021 г. на МЗ, считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. учениците от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 и 12 клас;

Учениците от 9 и 11 клас продължават обучението си онлайн.

б) от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10 и 12 клас;

Учениците от 8 и 11. клас се обучават онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави!

11.783 ms. | 2.00 MB