Съобщение

Сря, 03.02.2021

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме ви , че за периода от 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допускат присъствените учебни занятия за учениците от осми до дванадесети клас при спазването на следния график, както следва:

От 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено ще се обучават учениците от 8 и 12 клас а 9, 10 и 11 клас ще се обучават в електронна среда, като учебните практики ще са в присъствена форма.

От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 и 11 клас а 9, 8 и 12 клас ще се обучават в електронна, като учебните практики ще са в присъствена форма.

От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено ще се обучават учениците от 9 и 12 клас а 8, 10 и 11 клас ще се обучават в електронна среда, като учебните практики ще са в присъствена форма.

От ръководството на СПГСГ "Арх. Г. Козаров"

9.739 ms. | 2.00 MB