Съобщение !

Вто, 10.11.2020

На 12.11.2020 г. /четвъртък/ учебните занятия в СПГСГ "Арх. Георги Козаров" Сливен се възобновяват присъствено при същото седмично разписание !

Снимки

12.703 ms. | 4.00 MB