Съобщение !

Сря, 28.10.2020

  1. Съгласно заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването от утре 29.10.2020 г /четвъртък/ до 12.11.2020г /четвъртък/ вкл., се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от гимназиален етап. Преминаваме в дистанционно обучение чрез платформата Тиймс.
  2. При проблем с Тиймс, молим да се свържете с класният ръководител.
  3. Съгласно заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването планираната за утре 29.10.2020 г /четвъртък/ от 17:30ч. родителска среща се отлага.
  4. Провеждането на дистанционното обучение ще се осъществява съобразно седмичното разписание.
  5. В електронния дневник ще бъдат отбелязвани отсъствията и оценките за всеки учебен час.
  6. Есенна ваканция – от 30.10.2020г до 02.11.2020г вкл.
9.560 ms. | 2.00 MB