Съобщение!!!

Чет, 24.02.2022

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо с изх. № 12-573/24.02.2022 г. на началника на РУО - Сливен в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 28.02.2022 год. се организира обучение по следния график:

Учениците от: VIII а, VIIIв , IX а,, X а, X в, XI a и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно.

Учениците от: VIII б, IX б и XII б ще се обучават в ОРЕС

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави! От ръководството

9.711 ms. | 2.00 MB