Съобщение!!!

Пет, 18.02.2022

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно Заповед № РД 09 - 2385 /16.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 21.02.2022 год. до 25.02.2022 год. включително се организира обучение по следния график:

  1. От 21.02.2022 год. до 25.02.2022 год. /включително/:

а) Учениците от Хa, Хв и XIIа клас ще се обучават присъствено със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично. За останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно.

б) Учениците от VIII а, VIII б, VIII в , IXа, IX б и XI а и XII б клас се обучават от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.

13.537 ms. | 2.00 MB