Съобщение !!!

Пет, 21.01.2022

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че от 24.01.2022 г. всички ученици от VIII до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда, чрез платформата Тиймс.

Обучение ще се осъществява съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. и междучасие от 15мин.

Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави! От ръководството

11.368 ms. | 4.00 MB