Съобщение !

Сря, 05.01.2022

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо с изх. № 11-1/04.01.2022 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Сливен, и съгласно т. 4.1. на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 06.01.2022 год. се организира обучение по следния график:

  1. Учениците от: VIII а, IX а,, X а, X в, XI a и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно.
  2. Учениците от: VIII б, VIII в, IX б и XII б ще се обучават в ОРЕС

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.

9.709 ms. | 2.00 MB