Съобщение !!!

Пон, 13.12.2021

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че съгласно писмо с изх. № 11-38/11.12.2021 г. на директора на Регионална здравна инспекция – Сливен и писмо РД 13-2556/13.12.2021 год. на Началника на РУО Сливен, считано от 14.12.2021 год. всички ученици на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" от VIII до XII клас продължават обучението си присъствено без тестване при същото седмично разписание !

Бъдете здрави! От ръководството.

10.212 ms. | 4.00 MB