Съобщение !!!

Съб, 04.12.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че с писмо № 11-35/01.12.2021 г. директорът на РЗИ – Сливен, и съгласно т. 4.1. на Насоки за обучение и действие в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в ЦСОП, утвърдени със Заповед № РД 09-4814/03.12.2021 г. на министъра на образованието и науката, в СПГСГ "Арх Георги Козаров" от 06.12.2021 год. се организира обучение по следния график:

  1. Учениците от: VIII а, IX а, X а, XI а и XII а – със зелен сертификат, антиген тест или изразено писмено съгласие от родител за изследване, провеждано веднъж седмично са присъствено на училище, за останалите ученици от класа се организира обучение от разстояние в електронна среда – синхронно.
  2. Учениците от: VIII б, VIII в, IX б, X в и XII б ще се обучават в ОРЕС

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин.

10.334 ms. | 4.00 MB