СЪОБЩЕНИЕ !!!

Чет, 18.11.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно заповед РД 09-4201/ 05.11.2021 год. на Министъра на образованието и науката, учениците от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. и междучасие от 15мин. Бъдете здрави!

17.098 ms. | 2.00 MB