СЪОБЩЕНИЕ !!!

Пет, 12.11.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно заповед РД 09- 4201/ 05.11.2021 год. на Министъра на образованието и науката, се преустановяват присъствените учебни занятия на учениците от гимназиален етап в община Сливен.

СПГСГ "Арх. Георги Козаров" продължава обучението от разстояние в електронна среда чрез платформата Тиймс и за периода от 15.11.2021 до 22.11.2021год.

Обучение ще се осъществява синхронно съобразно седмичното разписание при продължителност на часовете от 40 мин. и междучасие от 15мин.

Бъдете здрави!

10.339 ms. | 4.00 MB