Съобщение !!!

Пон, 01.11.2021

Уважаеми родители и ученици,

Информираме Ви, че съгласно Заповед № РД 09-3596 /20.10.2021 г. на министъра на образованието и науката, считано от 01.11.2021 г. – 12.11.2021 г. всички ученици от VIII до XII клас продължават обучението си от разстояние в електронна среда, според седмичната програма.

Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави! От ръководството

10.342 ms. | 4.00 MB