Съобщение !!!

Съб, 09.10.2021

Ръководството на СПГСГ "Арх. Георги Козаров" информира всички учители, ученици и родители, че съгласно решение на Областния кризисен щаб за превенция разпространението на COVID-19 в област Сливен, и Заповед № РД-19-283/08.10.2021 г. на д-р. Петя Балулова - директор на РЗИ - Сливен, учениците от осми до дванадесети клас ще се обучават при спазване на следния график:

а) от 11.10.2021 г. до 22.10.2021 г./включително/ – присъствено се обучават учениците от 8a, 8б, 8в, 12а и 12б клас;

Учениците от 9а, 9б, 10а,10в и 11а клас ще продължават обучението си онлайн.

б) от 25.10.2021 г. до 29.10.2021 г. /включително/– присъствено се обучават учениците от 9а, 9б, 10а, 10в и 11а клас;

Учениците от 8a, 8б, 8в, 12а и 12б клас ще продължават обучението си онлайн.

Всички ученици да посещават редовно учебните часове в електронна среда, тъй като ще се поставят отсъствия и оценки.

Бъдете здрави!

12.159 ms. | 4.00 MB