Съобщение - междусрочна ваканция !!!

Пет, 28.01.2022

Уважаеми родители и ученици,

Със заповед №РД09-1474/24.01.2022г. на Министъра на образованието и науката, дните 31.01, 02.02, 03.02 и 04.02.2022г. са неучебни за учениците.

Съгласно заповед № РД09-1804/31.08.2021г. на Министъра на образованието и науката 01.02.2022г. е неучебен ден – междусрочна ваканция.

Учениците няма да бъдат на училище от 31.01.2022г. до 04.02.2022г./вкл./

Първи учебен ден – 07.02.2022г.(понеделник).

16.756 ms. | 4.00 MB