Свободни места

Чет, 13.07.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!!!

Към 13.07.2017г. в СПГСГ за учебната 2017/2018 година се обявяват:

  1. 10 свободни места в паралелка с интензивно изучаване на английски език, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен осми клас и свидетелство за основно образование.
  2. 3 свободни места в паралелка с интензивно изучаване на английски език, специалност: геодезия; професия: геодезист. Кандидатите трябва да имат завършен девети клас.
  3. 1 свободно място в паралелка, прием след 8 –ми клас, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен девети клас.
  4. 8 свободни места, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
  5. 8 свободни места, специалност: геодезия; професия: геодезист. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
  6. 7 свободни места в паралелка, специалност: сухо строителство; професия:строител - монтажник. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
9.426 ms. | 2.00 MB