Свободни места

Пет, 01.09.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!!!

Към 01.09.2017г. в СПГСГ за учебната 2017/2018 година се обявяват:

  1. 11 свободни места в паралелка с интензивно изучаване на английски език, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен осми клас и свидетелство за основно образование.
  2. 3 свободни места в паралелка с интензивно изучаване на английски език, специалност: геодезия; професия: геодезист. Кандидатите трябва да имат завършен девети клас.
  3. 5 свободно място в паралелка, прием след 8 –ми клас, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен девети клас.
  4. 8 свободни места в паралелка, специалност: строителство и архитектура; професия: строителен техник. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
  5. 8 свободни места в паралелка, специалност: геодезия; професия: геодезист. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
  6. 8 свободни места в паралелка, специалност: сухо строителство; професия:строител - монтажник. Кандидатите трябва да имат завършен десети клас.
13.760 ms. | 2.00 MB