Отмяна на родителска среща

Пон, 26.02.2018

Родителската среща предвидена за 27.02.2018 г. от 17.30 часа за всички класове от гимназията се отменя.

10.737 ms. | 4.00 MB